Par 2013.gada un 2014.gada pārskatiem par dzīvojamajām mājām

 

SIA „Baložu komunālā saimniecība” informē, ka ar dzīvojamai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojums uz 2014.gadu, obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānotā ieņēmumu un izdevumu tāmes 2014.gadam kopsavilkumu un dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2013.gadu varēs iepazīties pieņemšanas laikā pirmdienās no plkst.17:00-19:00, Kr.Barona ielā 1, Baložos, sākot ar 2014.gada 1.aprīli.