Par avāriju ūdensvadā Titurgas mikrorajonā

Sakarā ar avāriju ūdensvadā, daļā Titurgas mikrorajona mājās ir pārtraukta ūdens padeve.

SIA „Baložu komunālā saimniecība” veic visus nepieciešamos pasākumus avārijas seku likvidēšanai un ūdens padeves atjaunošanai.

SIA „Baložu komunālā saimniecība” starp Uzvaras pr.7 un Uzvaras pr.9 daudzdzīvokļu mājām ir novietojusi mucu ar ūdeni, lai iedzīvotājiem būtu pieejams ūdens līdz pilnīgai avārijas seku novēršanai un pakalpojuma atjaunošanai.