No 1.decembra stājas spēkā jaunie ūdenssaimniecības tarifi

 REGULATORS APSTIPRINA JAUNUS ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU TARIFUS BALOŽU PILSĒTĀ

 
27.10.2016.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome apstiprinājusi jaunus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus SIA „BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”. Sākot ar 2016.gada decembra mēnesi ūdenssaimniecības pakalpojuma lietotājiem Baložu pilsētā maksa par kubikmetra dzeramā ūdens sagatavošanu un piegādi, kā arī par izmantotā ūdens novadīšanu uz attīrīšanas iekārtām un tā attīrīšanu kopā būs 2,12 eiro/m3. Attiecīgi maksa par ūdensapgādes pakalpojuma kubikmetru būs 0,71 eiro/m3, bet maksa par kanalizācijas pakalpojuma kubikmetru – 1,41 eiro/m3. Tarifos nav ietverts pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

Tarifu projektu izvērtēšanas laikā Regulators lūdza komersantu iesniegt tarifu projekta izskatīšanai nepieciešamo papildu informāciju, kā arī nepieciešamības gadījumā precizēt tarifu projektu. Iesniegtie tarifu projekta precizējumi ūdensapgādes pakalpojumu tarifu samazināja par 0,05 eiro/m3, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifa apmērus nemainīja.

Lai uzklausītu ūdenssaimniecības pakalpojuma lietotājuviedokli par komersanta iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu, Regulators 2015.gada 4.decembrī Baložos rīkoja uzklausīšanas sanāksmi. Uzklausīšanas sanāksmē piedalījās Ķekavas novada pašvaldības pārstāvji, Baložu pilsētas pārvaldes pārstāvis, SIA „BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” pārstāvji un ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji.

Šobrīd SIA „BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” ūdenssaimniecības pakalpojumiem piemēro Regulatora 2012.gada 6.jūnijā apstiprināto ūdensapgādes pakalpojumu tarifu – 0,70 EUR/m3 (bez PVN) un Rīgas rajona pašvaldību sabiedrisko pakalpojumu regulatora 2009.gada 29.septembrī apstiprināto kanalizācijas pakalpojumu tarifu – 0,87 EUR/m3 (bez PVN).

Regulatora lēmumu lūdzam skatīt pielikumā.