Paziņojums par kandidātu atlasi iepirkumam „Šķeldas katlumājas ar jaudu 8 MW/st izbūve Baložu ielā 4, Baložos” ID Nr.BKS2013/05

Kf un ES

SIA „Baložu komunālā saimniecība”, Reģ. nr. 40003201921, Kr. Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128, izsludina iepirkumu „Šķeldas katlumājas ar jaudu 8 MW/st izbūve Baložu ielā 4, Baložos” ID Nr.BKS2013/05.
Iepirkums ir plānots saistībā ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda programmu „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai”.
Iepirkums sastāv no diviem posmiem:
1.    Kandidātu atlases;
2.    Sarunu procedūras, uz kuru tiks uzaicināti visi atlasītie Kandidāti, kuriem tiks nosūtīts uzaicinājums iesniegt savu finanšu piedāvājumu, izsūtīta tehniskā specifikācija, nolikums piedāvājumu sagatavošanai un izvērtēšanai, kā arī līgumprojekts. Iesniegtie piedāvājumi tiks vērtēti atbilstoši nolikumam.
Kandidātu pieteikumu iesniegšanas termiņš 2013.gada 22.aprīlis, plkst. 14:00.
Kandidātu atlases nolikumu var saņemt līdz 2013. gada 22.aprīlim, plkst. 14:00, SIA „Baložu komunālā saimniecība” interneta vietnē www.sia-bks.lv (sadaļā „Publiskie iepirkumi”) vai pēc adreses: Baloži, Kr. Barona iela 1.
SIA „Baložu komunālā saimniecība” darba laiki: Pirmdienās 8:00-19:00, Otrdienās, Trešdienās un Ceturtdienās 8:00-17:00, Piektdienās 8:00-15:00 (pārtraukums 12:00-13:00), kontakttālrunis 67916723.
Kandidātu atlases jāiesniedz līdz 2013. gada 22.aprīlim, plkst. 14:00, SIA „Baložu komunālā saimniecība” Kr. Barona iela 1, Baloži.