Informatīvais paziņojums par Iepirkuma procedūras „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi Uzvaras prospektā 8, Baložos” pārtraukšanu

 

 

Informatīvais paziņojums par Iepirkuma procedūras „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi Uzvaras prospektā 8, Baložos” pārtraukšanu

SIA „Baložu komunālā saimniecība”, Reģ. nr. 40003201921, Kr.Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128, Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.DMS/3.4.4.1.0/13/10/105 „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi Uzvaras prospektā 8, Baložos” ietvaros veica iepirkuma procedūru ID Nr. BKS2014/03ERAF „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi Uzvaras prospektā 8, Baložos”.

Iepirkuma priekšmets ir daudzdzīvokļu mājas Uzvaras prospektā 8, Baložos, Ķekavas novadā vienkāršotās renovācijas pasākumi, kā arī ēkas inženierkomunikāciju rekonstrukcijas darbi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Tehnisko projektu.

Iepirkuma procedūra tiek pārtraukta, nepietiekama finansējuma dēļ.

Ieguldījums Tavā nākotnē!