Dzeramā ūdens apgādes un notekūdens savākšanas tīklu izbūve Baložu pilsētā

 

                                     

Preses relīze 29.04.2014. 

 

 

Dzeramā ūdens apgādes un notekūdens savākšanas tīklu izbūve Baložu pilsētā

 

Pamatojoties uz 2013. gada 7.februārī starp SIA „Baložu komunālā saimniecība” un SIA „Binders” parakstīto būvdarbu līgumu Nr.BKS2012/12 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baložos, II kārta” par dzeramā ūdens apgādes un notekūdens savākšanas tīklu izbūvi Baložu pilsētā, 2013.g. 3.oktobrī Ķekavas novada pašvaldības Būvvalde izdeva būvatļaujas Nr.115 un Nr.116 par dzeramā ūdens apgādes un notekūdens savākšanas tīklu izbūvi Baložos, d/s „Buras”, d/s „Titurga” un Veco Baložu teritorijās.

2014.gada aprīļa mēnesī būvuzņēmējs SIA „Binders” veica dzeramā ūdens apgādes un notekūdens savākšanas tīklu būvniecību Pavasara, Pļavu, Mēness, Alekseja, Annas, Benedikta, Bērtuļa, Lāčplēša, Varavīksnes, Pīlādžu, Rīgas, Ezera, Kāpu, Priežu, Kūdras un Celtnieku ielās. Aprīļa mēnesī būvuzņēmējs veic nepieciešamo kanalizācijas sūkņu staciju pasūtīšanu un piegādi objektā. Kopā plānots uzstādīt 9 kanalizācijas sūkņu stacijas. Bez minēto kanalizācijas sūkņu staciju (kss) izbūves un palaišanas nav iespējama notekūdeņu novadīšana Pavasara, Pļavu, Ziedu, Mēness un Lauku ielu rajonā (kss atradīsies uz Plūmju ielas pie Miglas ielas), kā arī Kalnu ielas un Kūdras, Priežu, Kāpu ielās.

Pēdējā būvdarbu sanāksmē ir panākta vienošanās, ka pēc sekmīgu izbūvēto tīklu pārbaužu izturēšanas Avotu, Anitas, Saules, Ķiršu, Ceriņu, Riekstu, Varavīksnes, Pīlādžu un Zemeņu ielu rajonā esošajiem iedzīvotājiem jau tiks nodrošinātas dzeramā ūdens piegādes un notekūdens savākšanas pakalpojumi. Testi un pārbaudes notiks pakāpeniski, sākot no Avotu un Anitas ielām un virzoties līdz Zemeņu ielai. Šobrīd plānotais laiks, kad visi patērētāji šajās ielās jau varētu sākt izmantot jaunos pakalpojumus, ir š.g. jūnija mēnesis. Lūdzam visu nekustamo īpašumu īpašniekus jau šobrīd veikt nepieciešamās darbības individuālo māju pieslēgumu izbūvei. Ar kārtību, kādā ir veicama māju pieslēgumu izbūve, ir iespējams iepazīties iepriekšējā preses relīzē par projektu vai, pieprasot tehniskos noteikumus individuālā pieslēguma izbūvei SIA „Baložu komunālā saimniecība”. Brīdinām – pakalpojumu izmantošana pirms līguma noslēgšanas var apdraudēt Jūsu dzīvību, jo būvdarbu veicējam pirms dzeramā ūdens apgādes tīklu nodošanas ekspluatācijā ir jāveic to dezinfekcija. Dezinfekcijas šķīduma lietošana uzturā ir bīstama dzīvībai.

Maija un jūnija mēnesī pievienoties jaunizbūvētajiem komunikāciju tīkliem varētu tikt dota iespēja arī Rīgas ielā (Nr.1-17), kā arī Šķūņa un Ozolu ielās dzīvojošiem iedzīvotājiem.

Citās ielās dzīvojošajiem patērētājiem vēl jāgaida, kad būvuzņēmējs veiks plānotos būvdarbus un būs iespējams nodrošināt jaunu patērētāju pievienošanos.

Ķekavas novada pašvaldības būvvalde 2014.gada 14.aprīlī akceptēja būvuzņēmēja SIA „Binders” sagatavoto tehnisko projektu par dzeramā ūdens apgādes un notekūdens savākšanas tīklu izbūvi Baložu pilsētas Titurgas daļā. Tā ir trešā un noslēdzošā daļa minētajā būvdarbu līgumā. Šajā tehniskajā projektā ir plānoti celtniecības darbi Meža, Čamaņu, Puķu, Lāču, Gājēju, Titurgas, Kāklu, Dzērvju, Pakavu un Calīšpurva ielu rajonos.

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Baložos II kārta” galvenie mērķi ir nodrošināt kvalitatīva, spēkā esošo normatīvo aktu prasībām atbilstoša dzeramā ūdens piegādi iedzīvotājiem Baložu pilsētas teritorijā, neattīrīto vai daļējo attīrīto notekūdeņu novadīšanu uz Baložu pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm.

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Projekta kopējās izmaksas ir 5 020 997,32 EUR bez PVN, no kurām Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 4 249 400,77 EUR, valsts budžeta līdzfinansējums ir 255 877,90 EUR un Ķekavas novada domes un SIA „Baložu komunālā saimniecība” ieguldījums ir 656 563,92 EUR.   

Līgums tiks īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baložos, II kārta” Nr.3.DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/012 ietvaros. Projektēšanas un būvniecības darbus plānots pabeigt novembrī.

Sīkākai informācijai:

Valdes priekšsēdētāja p.i.

Ilmārs Brālis

pirmdienās no 17:00-19:00

Tālr./fakss: 67916723

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

projektu

„ūdenssaimniecības PAKALPOJUMU attīstība 2.kārta, baložu pilsētā”

līdzfinansē Eiropas Savienība.

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir

SIA „Baložu komunālā saimniecība”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

 

Ieguldījums Tavā nākotnē!