Dzeramā ūdens apgādes un notekūdens savākšanas tīklu izbūve Baložu pilsētā

 

2014. gada 25.martā

 

Dzeramā ūdens apgādes un notekūdens savākšanas tīklu izbūve Baložu pilsētā

 

2013. gada 7.februārī starp SIA „Baložu komunālā saimniecība” un SIA „Binders” tika parakstīts būvdarbu līgums „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baložos, II kārta” par dzeramā ūdens apgādes un notekūdens savākšanas tīklu izbūvi Baložu pilsētā. 2013.gada 3.oktobrī Ķekavas novada pašvaldības Būvvalde izdeva būvatļaujas Nr.115 un Nr.116 par dzeramā ūdens apgādes un notekūdens savākšanas tīklu izbūvi Baložos, d/s „Buras”, d/s „Titurga” un Veco Baložu teritorijās.

Pateicoties labvēlīgiem laika apstākļiem 2013. / 2014.g. ziemas periodā, bija iespējams veikt aktīvus būvniecības darbus tam neraksturīgā laika periodā. Līdz š.g. martam būvuzņēmējs jau ir veicis dzeramā ūdens apgādes un notekūdens savākšanas tīklu izbūvi Pļavu, Pavasara, Avotu, Anitas, Saules, Ķiršu, Riekstu, Pētera, Papardes, Alberta, Jēkava, Slāvu, Annas, Alekseja, Miķeļa, Šķūņu, Ozolu, Lapu, Kalnu, Purva un Kāpu ielās. Tuvākajā laikā darbi tiks turpināti Rīgas, Kūdras, Celtnieku, Priežu, Skolas, Pīlādžu, Varavīksnes, Ceriņu, Ziedu, Mēness, Bērtuļa, Mārtiņa un Sveču ielās, kā arī Zaļuma prospektā.

Neraugoties uz jau notiekošajiem būvdarbiem, Projekta ietvaros SIA „Binders” ir sagatavojis vēl vienu tehnisko projektu dzeramā ūdens piegādes un notekūdens savākšanas tīklu izbūvei Baložu pilsētas Titurgas daļā. Šo darbu ietvaros ir plānots izbūvēt nepieciešamās komunikācijas Meža, Puķu, Gājēju, Silāju, Lāču, Čamaņu, Gāzes, Kārklu un Titurgas ielās. Līdz ar būvatļaujas saņemšanu tiks uzsākti plānotie būvdarbi, kas norisināsies 2014.gada vasarā. Vietās, kur notiks ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvdarbi transporta kustība būs ierobežota. Būvdarbi tiks organizēti tā, lai maksimāli nodrošinātu piekļūšanu mājām, atsevišķos gadījumos, šaurākajās ielās iespējami īslaicīgi satiksmes traucējumi. Par ielām, kas tiks daļēji vai pilnībā slēgtas būvdarbu laikā, tiks paziņots iepriekš SIA „Baložu komunālā saimniecība” mājas lapā, Ķekavas novada mājas lapā, kā arī tiks izsūtīts paziņojums katram ielas mājas īpašniekam, Satiksmes organizācijas shēma ar apbraucamajiem ceļiem uz būvdarbu laiku tiks izvietota pirms darbu uzsākšanas konkrētajās ielās. Lūdzam iedzīvotājus būt saprotošiem un iecietīgiem.

Komunikāciju būvdarbu izbūves laikā SIA „Baložu komunālā saimniecība” veic individuālo māju pieslēgumu saskaņošanu ar patērētājiem. Šim nolūkam SIA „Baložu komunālā saimniecība”, pamatojoties uz zemju īpašnieku rakstisku iesniegumu, izdod tehniskos noteikumus māju pieslēgumu izbūvei. Tālāk zemju īpašnieks vienojas ar kādu no Latvijā esošajiem sertificētajiem ūdens un kanalizācijas tīklu projektētājiem par māju pieslēguma tehniskā projekta sagatavošanu. Sagatavotais tehniskais projekts ir jāsaskaņo SIA „Baložu komunālā saimniecība”. Pēc saskaņojuma saņemšanas var tikt izbūvēti dzeramā ūdens tīklu  un / vai notekūdens tīklu pievienojumi pie mājām. Pieslēgumu izbūvi var veikt īpašnieks vai pieaicināta būvniecības kompānija. Pēc tīklu izbūves ir jāveic to uzmērīšana dabā un izpilddokumentācijas sagatavošana, ko veic sertificēts mērnieks. Pirms tranšeju aizbēršanas un kopā ar izpilddokumentāciju ir jāvēršas SIA „Baložu komunālā saimniecība”, lai tiktu veikta izbūvēto inženierkomunikāciju inspekcija un skaitītāju plombēšana. Līdz ar komunikāciju tīklu izbūvi īpašniekam ir jāslēdz līgums ar SIA „Baložu komunālā saimniecība” par dzermā ūdens piegādes un notekūdens saņemšanas pakalpojuma sniegšanu.

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Baložos II kārta” galvenie mērķi ir nodrošināt kvalitatīvu, spēkā esošo normatīvo aktu prasībām atbilstoša dzeramā ūdens piegādi iedzīvotājiem Baložu pilsētas teritorijā, neattīrīto vai daļējo attīrīto notekūdeņu novadīšanu uz Baložu pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm.

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Projekta kopējās izmaksas ir 5 020 997,32 EUR bez PVN, no kurām Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 4 249 400,77 EUR, valsts budžeta līdzfinansējums ir 255 877,90 EUR un Ķekavas novada domes un SIA „Baložu komunālā saimniecība” ieguldījums ir 656 563,92 EUR.

Līgums tiks īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baložos, II kārta” Nr.3.DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/012 ietvaros. Projektēšanas un būvniecības darbus plānots pabeigt nākamā gada novembrī.

Sīkākai informācijai:

Valdes priekšsēdētājs

Juris Milts

pirmdienās no 17:00-19:00

Tālr./fakss: 67916723

e-pasts:

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

PROJEKTU
„ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA 2.KĀRTA, BALOŽU PILSĒTĀ"
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR
SIA „BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA".

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA
LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Pielikumi:
Скачать файл (Preses relize 20140325 v.doc)Preses relize 20140325 v.doc[ ]83 Kb